Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Thế giới - Mỹ

11-09-16 Nguồn: https://yahoo.com

Trump thắng cử tổng thống Mỹ

Vào 1 giờ trước tức là 13 giờ giờ Hà Nội tất cã các hãng tin của Mỹ đã đưa tin Donald Trump đã đắc cử tổng thống Mỹ ở 270 khu vực bầu cử. Ông ta sẽ la TT số 45 cũa Mỹ.

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: