Ảnh và tin từ Ukraine News.

34. Tháng 07-04-2019 22:00 Tin Ukraine: Grivna trên thị trường liên ngân hàng một lần nữa được củng cố bởi 13 kopecks.

Đồng grivna trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng sau khi tăng mạnh vào thứ Tư bởi 24 kopecks vào thứ năm được củng cố bởi 13 kopecks. lên tới 25,81 UAH / USD. Những người tham gia vào thị trường ngoại hối đã báo cáo điều này với Ukraine News.

Theo họ, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng được mở trong khoảng 25,93-25,97 UAH / USD, sau đó các báo giá bắt đầu giảm và đạt mức 25,86-25,90 UAH / USD, sau đó chúng đã xuống tới mức 25,78-25, 82 UAH / USD.

Ngoài ra, sức nóng sẽ một lần nữa vượt qua Ukraine, nhưng không lâu: Đài Kể từ đầu năm nay, tỷ giá hối đoái liên ngân hàng đã tăng 6,89% từ 27,72 UAH / USD lên 25,81 UAH / USD.

Năm ngoái 2018, tỷ giá hối đoái liên ngân hàng tăng 1,2% từ 28,07 UAH / USD lên 27,72 UAH / USD.