Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:

Tai_sao_nguoi_Viet_khong_ve_nuoc

Tai sao nguoi Vn khong chiu ve nuoc, mac dau KT Việt nam rất ổn định. Trong khi đó tình hình KT ở một số nước khác như Nga, Ucraina rất tồi tệ. Mức thu nhập bình quân của người dân Ucraina hay Nga là 60 đôla / 1 tháng. Người Vn buôn bán ở các chợ, dù ở Moscow, Sant-Peterburg, Khác cốp hay Odessa hay Kiev hay ở bất kì một nơi nào khác đều kêu la không bán được hàng. Thế nhưng không ai chịu về nước. Việc này không phải không có nguyên nhân. ‘Gioau’ thăm dò ý mọi người thì thấy một số nguyên nhân sau: Anh Nguyễn văn A nói:

1/‘Tôi không có tiền ăn, nhưng về Vn tôi không về được. Người Vn ở Vn không còn tình cảm ruột thịt nữa rồi. Khi biết tôi không có tiền, không ai muốn thư từ, điện thoại cho tôi, không ai hỏi thăm sức khỏe, v. v., chứ chưa nói tới mời về xum họp’.

2/‘Về Vn trước tiên phải có CMT Vn, tôi xa Vn nên mất hộ khẩu, xin lại không được vì xin hôi hương và làm hô khâu ở Viêt nam rắc rối lắm, vì nguyên nhân tiền. Vì thế việc lấy lại CMT Vn tôi không thực hiện được’.

3/’Ở Vn không trọng dụng người có kiến thức mà chỉ phục người có tiền, bất chấp tiền kiếm được bằng cách nào. Tôi đã về Vn và làm việc với nhiều công ty Vn, không một công ty nào mời về làm mặc dầu giám đốc các công ty này đều biết tôi có khả năng. Nguyên nhân: ‘Người Vn rất tiết kiệm, chủ các hãng rất chi li. Không ai muốn bỏ tiền cho 1 công trình KH nào mặc dầu biết có lợi. Họ chỉ trông thấy lợi ích trong tầm nhìn rất gần trước mắt’.

4/‘Ở Vn không có nhà hoặc túp lều nhỏ bé thì đừng về. Ở Vn tôi chắng có gì cả: không vợ không con, không nhà’.

5/Nguyên nhân nữa là ‘Ở Vn nóng lắm, tôi đã thích nghi với khí hậu ôn đới của Châu Âu rồi. Tôi sẽ không thể chịu được nhiệt độ̣ 35 – 40 độ C, nếu không có điều hoà và nhà cửa ở Vn’.

Về Việt nam chỉ riêng chuyện khó khăn đi qua các đường phố khi đoàn xe máy ào ạt chạy qua, không nhường lối đã làm tôi rất khó chịu.

22-04-2016© [Name of organization: gioau.com], 2016. All rights protected.