Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:

Cuos song_bat_tu

Вечная жизнь

long_living.htm

С давних времен все люди предпочитали жить, если не вечно, то хотя бы долго. Есть доказательство, что живой организм на земле может долго жить, это черепахи, слоны, попугаи и т.д. Черепахи живут до 500 - 1000 лет. В озере "возвращенного меча" в Ханое, крупные черепахи, ученые предполагают, живут тысячи лет. В джунглях Африки, Азии слоны живут 500 лет, так, что аналогично люди также могут жить сотнями лет, если не тысячами. Для продления жизни, и нахождения рецепта долголетия или бессмертия в медицине проводят эксперименты по замене органов чужими или исскуственными, пересаживают внутренние органы: печен, сердце и т.д. В лабораториях ученые проводят исследование гено-терапию. Продление жизни уже проводится на мышьях с результатом на 50%.

Полагают, что есть программа старения, которая находится в гене человека. Ученые предлагают, выключить такую программу, хотя в лабораториях, отключить работу гены, которая отвечает за старение. Есть другое направление, которое предполагает, что старение это болезни, например, если сердце болит, то оно приводит к неработоспособности многих органов, а соответственно, у старению. Есть и другая причина старения. Если человек работает, то несомненно, это ускоряет его старение, ибо от любой работы все органы человека изнашиваются.

 В нашей жизни есть такие люди, которые думают, что они будут жить долго - 200 или 300, и поэтому, они планируют, например, чем заняться через 50 лет. В медицине есть много методов удлинения жизни: создание пиллюли против старения - anti-aging pills с травяными или химическими компонентами.  

09-04-16 Gio Au suu tam.

Cuos_song_bat_tu

Cuoc_song_bat_tu

Từ xưa người ta đã có hy vọng được sống lâu, nếu như không vĩnh cửu. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy rằng cơ thể các loài vật, trong đó có cả con người có thể sống rất lâu, thí dù rùa rùa hay voi, vẹt vân vân. Các con rùa có thể sống từ 500 đến 1000 năm. Ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, các bác học nói chúng đã sống hàng nghìn năm. Ở rừng dậm châu Phi hay châu Á voi có thể sống tới 500 năm, và tương tự con người có thể sống trăm năm, nếu như không phải hàng nghìn năm. Để tăng tuổi thọ và tìm các bài thuốc sống lâu năm hay vĩnh cửu, trong y học người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm thay các cơ quan bằng các phần tương tự của người khác hay, thí dụ, tim, phổi, gan. Trong phòng thí nghiệm các bác học tiến hành nghiên cứu bệnh tật của gen /gen-therapy/. Tăng tuổi tho đã tiến hành thành công 50 phần trăm cho chuột.

Người ta cho rằng trong cơ thể có sẵn chương trình 'già', mà nó ở trong gen, và đề nghị phải tắt chương trình đó đi, ít ra ở trong phòng thí nghiệm. Có một hướng khác cho rằng 'già' là bệnh. Thí dụ đau tim sẽ đưa tới không hoạt động cũa các bộ phận khác, và kết quả là cơ thể già. Có mốt giả thuyết khác là cơ thể già vì phải làm việc vì khi làm việc các bộ phận bị hư hại và hỏng.

Trong thời đại chúng tạ có nhiều người cho rằng họ sẽ sống lâu và lên kế hoạch cho 50 năm sau này. Ở trong y tế người ta làm ra những viên 'Trường thọ' chống già - tiếng Anh là anti-aging pills từ cỏ cây hay hoá chất. Có nơi đã thí nghiệm ướp người 50 năm, 100 năm dưới nhiệt độ -50, -100 độ C để sau này khi tỉnh dậy họ sẽ tăng được bấy nhiêu tuổi tho.

 10-15-2016. Gió Âu dịch bài của mình từ tiếng Nga.

 © [Name of organization: gioau.com], 2016. All rights protected.