mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

Bài thơ: Em A em Au

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/Em_A_em_Au.htm

 

EM Á, EM ÂU

Thơ rung thánh thót như chuông,
Điểm đi điểm lại không buông nỗi sầu.
Ai ngồi mắt nhắm lắc đầu,
Đáy lòng đau nhói một câu xin cầu.
Bây giờ không có em Âu,
Làm quen em Á đường lâu xa vời.
****
Qua bao hiểm trở núi đồi,
Lòng ai như rối bời bời tằm tơ.
Không em số phận bơ vơ,
Xác thịt đây biến thành thơ mất rồi.
****
Không yêu lòng dạ bồi hồi,
Suốt ngày nằm, đứng lại ngồi không yên.
Chỉ còn một cách chia duyên,
Là xin tự vẫn hồn xuyên núi đồi.
****
Kiếp sau ở cuối chân Trời,
Thiên Đàng, Điạ ngục sẽ ngồi bên nhau.

Viết t 3 hay 4 gì đó, xong 05-24-17, sửa 03-30-18

 

Vu Vanminh
Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/Em_A_em_Au.htm

mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: