mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

Bài thơ vui:   nau ruou

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/NAU_RUOU.htm

 

NAU RUOU  

Nồi rượu cất nấu ban đêm,
Nấu xong tự uống, rượu thơm nứt trời.
Rượu ta tinh khiết nhất đời,
Uống không say ngất, gấp mười vodka.
Bởi vì rượu nấu của ta,
****
Không mang chất độc, chất pha xát người.
Rượu ngon pha chế ai ơi,
Biết công thức sẽ tiền phơi núi vàng,
Chỉ cần tin nhắn quất sang,
Phú kia sơn tại khách lan vãn tầm.
 
04-04-2018 posted in facebook 07-08-2018

 

 

Vu Vanminh
Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/NAU_RUOU.htm

mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: