mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

Bài thơ: RƯỢU THƠ

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/ruou_tho.htm

 

RƯỢU THƠ

 

Hồn ai đã nhập vào ta,

Sáng chiều ngây ngất như ma không hình.

Nằm bờ nằm bụi vô tình,

Các đường rãnh mặt sấp mình đất đen.

****

Ao chuôm tre lũy gai chen,

Nghiêng mình chiêm ngưỡng, hoa sen hé cười:

“Thằng điên rượu mạnh vào người,

Được vần thơ mát, muôn lời khen hay.”

****

Viết 04-15-2017, 07g19p

 

Vu Vanminh
Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/ruou_tho.htm

mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: