Mail: gioau@gioau.com & frea3nxz@yahoo.com

Главная страница

The stories in English and Russian

Chuyện ngắn: Phải chuẩn đoán đúng

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/vn_only_exact_diagnosis.htm

T. Anh:http://windeu.com/en/only_exact_diagnosis.htm

T. Nga: http://gioau.com/ru/ru_only_exact_diagnosis.htm

 

Vu Vanminh
The stories in English and Russian

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/vn_only_exact_diagnosis.htm

T. Anh:http://windeu.com/en/only_exact_diagnosis.htm

T. Nga: http://gioau.com/ru/ru_only_exact_diagnosis.htm

Mail: windeu@windeu.com & frea3nxz@yahoo.com

home