mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Tap chuyện ngắn của Vũ văn Minh và Tuyen tap tho nhieu tac gia

Chuyện ngắn: CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/vn_such_people.htm

ban dich t Anh:http://windeu.com/en/such_people.htm

ban dich t Nga:http://gioau.com/ru/ru_such_people.htm

 

Vu Vanminh Tap chuyện ngắn của Vũ văn Minh và Tuyen tap tho nhieu tac gia

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/vn_such_people.htm

 

ban dich t Anh:http://windeu.com/en/such_people.htm

ban dich t Nga:http://gioau.com/ru/ru_such_people.htm

mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: