x

Share with

facebook

Share with

telegram.me

Share with

twitter

Share with

viber

Share by email or sms

email&sms

x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


Xã hội

Th.2-09-2021 Đăng ở https://gioau.com

https://gioau.com/tintuc/xahoi/o_kiev_ban_can_ho_6_m.htm

Chuyện ngắn t Anh và Nga

o_kiev_ban_can_ho_6_m

o_kiev_ban_can_ho_6_m

(Tin xã hội) Th.2-09-2021 https://gioau.com/tintuc/xahoi/o_kiev_ban_can_ho_6_m.htm 

Lời tác giả: Trong tất cả các câu chuyện của mình, tôi cố gắng viết ngắn gọn nội dung của chúng để người đọc không mất nhiều thời gian đọc. Hết lời tác giả.

Ở Kiev cạnh metro Академическая có bán căn hộ 6m vuông. Ai muốn mua để ẩn dật, ko tiếp xúc với mọi người có thể xem ảnh ở đây, xem bản tin gốc bằng t Nga.

https://gioau.com/tintuc/xahoi/o_kiev_ban_can_ho_6_m.htm 

Kết luận: Ai quan tâm có thể xem nguyên bản bằng t Nga kích chuột để đọc nguồn tin gốc dưới đây:

Liên hệ: gioau@gioau.com va` mvznxz@yahoo.com. Viết với chủ đề 'mua ban nha'. Vì thư rác mà không có chủ đề này, bạn sẽ không có thư trả lời.

Click chuột để biết nguồn tin 

The stories in English and Russian: https://gioau.com/en/the_stories_en_ru.htm The stories in English: https://gioau.com/en/the_stories.htm The stories in Russian: https://gioau.com/ru/ru.htm The stories in Vietnamese: https://gioau.com/tintuc/chuyenngan.htm 

o_kiev_ban_can_ho_6_m

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Trang chủ


© [Name of organization: gioau.com], 2021. All rights protected.